برخورد با شاهزاده فارس در بازی For Honor

بازی های Ubisoft برای رویارویی و تقاطع با سایر بازی های این شرکت غریبه نیستند ، و امروز به رویداد Prince of Persia در For Honor رسیدیم. بازی جنگ چند نفره برای دو هفته آینده میزبان رویداد غافلگیرکننده Blades of Persia است که یک حالت بازی جدید در سبک غارت با تم Prince of Persia را به همراه دارد.