سیستم مورد نیاز ویندوز 10 نسخه 2004
5 (5)

سیستم مورد نیاز ویندوز 10 نسخه 2004 با سیستم مورد نیاز ویندوز 10 نسخه 1903 و نسخه 1909 مشابه است. تغییر آن نسبت به نسخه 1809 و قبلتر ، افزایش نیاز فضای ذخیره سازی می باشد.